วีดีโอ โครงการ

เกี่ยวกับ วังทองเพลส

ลักษณะโครงการ เป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดแนวคิดโครงการ
บ้านเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต เราจึงให้ความสำคัญในการออกแบบบ้านแต่ละหลังให้มีคุณภาพ และสอดคล้องต่อการใช้ชีวิตประจำของผู้อยู่อาศัย เราใส่รายละเอียดในการก่อสร้างทุกขั้นตอน เพื่อให้ทุกพื้นที่คือพื้นที่แห่งความสุข เราออกแบบผังโครงการที่ง่ายต่อการดำเนินชีวิต ถนนสาธารณะประโยชน์กว้าง และจัดพื้นที่สีเขียวที่สวยสมบูรณ์ ให้ทุกคนได้สัมผัสกับสดชื่นในทุกๆวัน

READ MORE
วังทองเพลส เลขที่ใบอนุญาติ 8/2558