หายใจได้เต็มปอด สิ่งแวดล้อมสวยงาม

อย่างแน่นอนกับสวนสาธารณะที่นอกจากเพื่อนๆจะได้ไปเดินเล่นหรือวิ่ง